Om kretsen


 Speidergrupper

grupper_ryvarden_kretsRyvarden krets av Norges speiderforbund organiserer speidergrupper i Nord-Rogaland og Sunhordland. På www.blispeider.no finner du oversikt over alle gruppene i kretsen, sammen med informasjon om hva speiding er.

Kontaktinformasjon

Ryvarden krets av NSF
c/o Espen Fosse
Postboks 3
5556 Førde i Hordaland

917 59 332
post@ryvardenkrets.no

Kretsstyret 2019

Faste medlemmer
Anna Tveit (kretsleder)
Espen Sørensen
Julia Ravn Ottesen Turkerud
Marius Johannessen
Irmelin Lie Midtskog

Varamedlemmer
Sylvia Thör
Jakob Løve
Maguns Matre Aronsen

Top