Om kretsen


 Speidergrupper

grupper_ryvarden_kretsRyvarden krets av Norges speiderforbund organiserer speidergrupper i Nord-Rogaland og Sunhordland. På www.blispeider.no finner du oversikt over alle gruppene i kretsen, sammen med informasjon om hva speiding er.

 

Kontaktinformasjon

Ryvarden krets av NSF
c/o Espen Fosse
Postboks 3
5555 Førde i Hordaland

917 59 332
post@ryvardenkrets.no

 

Kretsstyret 2017

Faste medlemmer
Jan Egil Midtskog (kretsleder)
Anna Tveit
Audun Økland
Espen Sørensen

Varamedlemmer
Anita Finnås Abrahamsen
Julia Ravn Ottesen Turkerud
Torbjørn Økland

Top