Ledig stilling

Ryvarden krets av Norges speiderforbund består av 19 speidergrupper med omtrent 700 medlemmer i Nord-Rogaland og Sunnhordland. Kretsens hovedoppgaver er å gjennomføre regionale medlemsaktiviteter og være en støtte for de lokale gruppene og et bindeledd mellom disse og den sentrale delen av Norges speiderforbund. Arbeidet i kretsen er i hovedsak basert på frivillig arbeid.

Foto: Alexander Vestrum

Ønsker du å bidra til at speiding når flere? Er du god på å organisere og flink til å skrive?

Ryvarden krets av NSF søker ny kretssekretær i 20 % stilling. Som kretssekretær er du en støttespiller for både lokale speidergrupper, ulike utvalg i kretsen og ikke minst kretsstyret. Du er også et viktig bindeledd mellom kretsen og NSF’s forbundskontor. Arbeidsoppgavene er varierte og omfatter blant annet:

  • Administrativ støtte til utvalg, komiteer og kretsstyret
  • Organisere kretsens årsmøte
  • Medlemsservice
  • Formidle speiding på nettsider og sosiale medier
  • Deltagelse på kretsens aktiviteter

For å kunne utføre disse arbeidsoppgavene må du være selvstendig og samtidig god til å samarbeide og kommunisere med andre. Du må kunne ta ansvar for å organisere små og store møter og være flink til å skrive både møtereferat og nyhetssaker. Grunnleggende kjennskap til økonomistyring vil være en fordel. Du må ha kjennskap til speiding enten som speider selv eller på andre måter ha vært tett på speideraktiviteten (f.eks. som forelder).

Som kretssekretær har du hjemmekontor og organiserer egenarbeidet slik det passer deg best. En del av arbeidet må utføres på kveldsmøter og helgearrangement som kan finne sted både i Nord-Rogaland og Sunnhordland. Fordi aktiviteten i kretsen er tilpasset de frivillige, er dette en jobb som godt lar seg kombinere med studier eller annet arbeid.

Lønn etter avtale.

Har du spørsmål, ta kontakt med kretssekretær Espen Fosse på tlf. 917 59 332 eller e-post post@ryvardenkrets.no. Søknad med CV sendes til samme e-postadresse.

Søknadsfrist: åpen