Dokumenter

Retningslinjer og reglement

  Reglement for stønad til roveraktivitetar i Ryvarden krets (4. June 2019)

  Reglement for godtgjørelser i Ryvarden krets (16. January 2017)

  Retningslinjer for Ryvarden krets av NSF (14. February 2016)


Terminliste

  Terminliste 2019 og våren 2020 (23. February 2019)

  Terminliste 2018 og våren 2019 (18. August 2018)

  Terminliste 2017 og våren 2018 (23. April 2017)

  Terminliste 2016 (14. February 2016)

  Terminliste våren 2017 (14. February 2016)


Aktiviteter

  Lederkurs trinn 2 - mars 2019 (20. March 2019)

  Patruljeførerkurs peff 1 - mars 2019 (20. March 2019)

  Emnekurs - Lek som metode (25. January 2019)

  Kretstingets årsmøte 2019 (25. January 2019)

  Patruljeførerkurs Peff 2 - april 2018 (20. March 2018)

  Kretskonkurransen 2018 (16. March 2018)

  Kretstingets årsmøte 2018 (21. January 2018)

  Emnekveld - Trygge og inkluderende møter (21. January 2018)

 Page 1 of 4  1  2  3  4  » 

Styremøter

  Referat kretsstyret 28 april 2019 (4. June 2019)

  Referat kretsstyret 23. februar 2019 (2. May 2019)

  Referat kretsstyret 2. februar 2019 (23. February 2019)

  Referat kretsstyret 13. januar 2019 (3. February 2019)

  Referat kretsstyret 28. oktober 2018 (3. February 2019)

  Referat kretsstyret 8. september 2018 (10. November 2018)

  Referat kretsstyret 8. mai 2018 (18. August 2018)

  Referat kretsstyret 18. januar 2018 (16. March 2018)

 Page 1 of 3  1  2  3  » 

Årsmøter

  Referat Kretstingets årsmøte 2019 (23. February 2019)

  Referat Kretstingets årsmøte 2018 (18. August 2018)

  Referat Kretstingets årsmøte 2017 (23. April 2017)

  Referat Kretstingets årsmøte 2016 (13. February 2016)

  Referat Kretstingets årsmøte 2015 (14. February 2015)

  Referat Kretstingets årsmøte 2014 (8. February 2014)