Dokumenter


Retningslinjer og terminliste

  Terminliste 2017 og våren 2018 (23. April 2017)

  Reglement for godtgjørelser i Ryvarden krets (16. January 2017)

  Retningslinjer for Ryvarden krets av NSF (14. February 2016)

  Terminliste 2016 (14. February 2016)

  Terminliste våren 2017 (14. February 2016)


Aktiviteter

  Patruljeførerkurs Peff 1 - oktober 2017 (19. September 2017)

  Grunntrening Trinn 1 - oktober 2016 (19. September 2017)

  Emnekurs - Vitaminkurs (23. April 2017)

  Patruljeførerkurs Peff 1 - mai 2017 (23. April 2017)

  Kretskonkurransen 2017 (12. March 2017)

  Kretstingets årsmøte 2017 (11. February 2017)

  Emnekurs - speiderprogrammet (10. February 2017)

  Julemøte 2016 (15. November 2016)

  Grunntrening Trinn 3 - september 2016 (26. August 2016)

  Patruljeførerkurs Peff 2 - september 2016 (26. August 2016)

 Page 1 of 2  1  2  » 

Styremøter

  Referat kretsstyret 6. mars 2017 (23. April 2017)

  Referat kretsstyret 16. januar 2017 (23. April 2017)

  Referat kretsstyret 21. oktober 2016 (21. October 2016)

  Referat kretsstyret 9. mai 2016 (9. May 2016)

  Referat kretsstyret 22. februar 2016 (3. March 2016)

  Referat kretsstyret 16. januar 2016 (3. February 2016)

  Referat kretsstyret 7. november 2015 (7. November 2015)

  Referat kretsstyret 5. oktober 2015 (5. October 2015)

  Referat kretsstyret 23. mars 2015 (23. March 2015)


Årsmøter

  Referat Kretstingets årsmøte 2017 (23. April 2017)

  Referat Kretstingets årsmøte 2016 (13. February 2016)

  Referat Kretstingets årsmøte 2015 (14. February 2015)

  Referat Kretstingets årsmøte 2014 (8. February 2014)