Dokumenter


Retningslinjer og terminliste

  Terminliste 2018 og våren 2019 (18. August 2018)

  Terminliste 2017 og våren 2018 (23. April 2017)

  Reglement for godtgjørelser i Ryvarden krets (16. January 2017)

  Retningslinjer for Ryvarden krets av NSF (14. February 2016)

  Terminliste 2016 (14. February 2016)

  Terminliste våren 2017 (14. February 2016)


Aktiviteter

  Patruljeførerkurs Peff 2 - april 2018 (20. March 2018)

  Kretskonkurransen 2018 (16. March 2018)

  Kretstingets årsmøte 2018 (21. January 2018)

  Emnekveld - Trygge og inkluderende møter (21. January 2018)

  Julemøte 2017 (18. November 2017)

  Patruljeførerkurs Peff 1 - oktober 2017 (19. September 2017)

  Grunntrening Trinn 1 - oktober 2016 (19. September 2017)

  Emnekurs - Vitaminkurs (23. April 2017)

 Page 1 of 3  1  2  3  » 

Styremøter

  Referat kretsstyret 8. september 2018 (10. November 2018)

  Referat kretsstyret 8. mai 2018 (18. August 2018)

  Referat kretsstyret 18. januar 2018 (16. March 2018)

  Referat kretsstyret 16. januar 2018 (16. March 2018)

  Referat kretsstyret 10. november 2017 (18. November 2017)

  Referat kretsstyret 3. oktober 2017 (18. November 2017)

  Referat kretsstyret 6. mars 2017 (23. April 2017)

  Referat kretsstyret 16. januar 2017 (23. April 2017)

 Page 1 of 2  1  2  » 

Årsmøter

  Referat Kretstingets årsmøte 2018 (18. August 2018)

  Referat Kretstingets årsmøte 2017 (23. April 2017)

  Referat Kretstingets årsmøte 2016 (13. February 2016)

  Referat Kretstingets årsmøte 2015 (14. February 2015)

  Referat Kretstingets årsmøte 2014 (8. February 2014)

Top